1 reply [Last post]
slaweks's picture
User offline. Last seen 5 years 31 weeks ago. Offline
Joined: 01/13/2013
Groups: None

translation into polish (tłumaczenie foldita na język polski)

Wykonałem tłumacznie do foldita.
Jest dodane do tegp posta jako załącznik foldit.pl.po

Działa już z najnowszym folditem.
Można już wybrać język polski z dostępnych języków w programie.

Proszę o uwagi co można porawić w tłumaczeniu.

Sam plik po pobraniu z foldit.pl.po
trzeba pewnie grać zgodnie z poniższą instrukcją:

Chapter 2 - Installing translation file on Windows XP (32-bit)

Find data file location for Foldit ([DATA_DIR]) = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Foldit\ , the default value now is C:\Program Files\Foldit but c:\foldit is a less prone to error
Create new folder in [DATA_DIR] and name it locale, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Foldit\locale
Copy [PO_FILE] to [DATA_DIR]/locale = copy [PO_FILE] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Foldit\locale\
Edit options.txt by clicking on it, = notepad C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Foldit\options.txt
Add/edit the line = "language" : "[LANGUAGE_CODE]"
Start Fold.it

Chapter 3 - Installing translation file on Windows 7 and Vista (32-bit)

Find data file location for Foldit ([DATA_DIR]), C:\ProgramData\Foldit\, the default value is now C:\Program Files\Foldit but c:\foldit is less prone to errors
Create new folder in [DATA_DIR] and name it locale, C:\ProgramData\Foldit\locale
Copy [PO_FILE] to [DATA_DIR]/locale = copy [PO_FILE] C:\ProgramData\Foldit\locale
Edit options.txt by clicking on it = notepad C:\ProgramData\Foldit\options.txt,' 'close foldit before
Add/edit the line = "language" : "[LANGUAGE_CODE]"
Start Fold.it

AttachmentSize
foldit.pl_.po_.txt87.55 KB
marie_s's picture
User offline. Last seen 2 years 10 weeks ago. Offline
Joined: 05/18/2008
Groups: None
other translation see here
Sitemap

Developed by: UW Center for Game Science, UW Institute for Protein Design, Northeastern University, Vanderbilt University Meiler Lab, UC Davis
Supported by: DARPA, NSF, NIH, HHMI, Amazon, Microsoft, Adobe, Boehringer Ingelheim, RosettaCommons